Белоградчишката крепост е внушителен архитектурно-строителен и исторически паметник на културата. Разположена е на 610 м. над. вис. и върху площ от 10 200 кв.м.
От най-високата част на Крепостта се разкрива неповторима панорама. На юг погледът гали нагънатото било на Стара планина от връх Ком до Връшка чука, на запад е привлечен от островърхите медни планини и Карпатите, а в ниското намира покой във фантастиката на Белоградчишките скали.

Експозицията на отдел „Природа” е открита на 1 октомври 1975 г. и се помещава в една кокетна сграда, разположена в парковата територия на град Белоградчик. Тя е единствена по рода си в Северозападна България. Замисълът още при нейното създаване е наред с директното запознаване с представителите на флората и фауната на района да се акцентира и върху екологичните аспекти в природата. Към настоящият момент експозицията съдържа 520 експоната
Историческият музей на Белоградчик се помещава в паметника на културата „Пановата къща” – ярък представител на предбалканската възрожденска архитектура. Строена е през 1810 г. Тя е двуетажна, с обрамчени с дъски стени, с два чардака, с изграден от камък първи и еркерно издаден втори етаж.
Това архитектурно бижу на Белоградчик е скътало в себе си битът и народната култура, стремежът към красота и жажда на българина за свобода през епохата на българското Възраждане.
Експозицията ни запознава със социално–икономическото развитие на Белоградчик и района през 18-19 век.
Пещера “Магура” се намира в Северозападна България и отстои на 25 км от град Белоградчик. Тя е образувана във варовиковата Рабишка могила (461 м н.в.). “Магура” е една от най-големите пещери в България с обща дължина на откритите досега галерии – около 2500 м. Съставена е от главна галерия, ориентирана в посока югоизток – северозапад и три странични разклонения. Отделните зали имат впечатляващи размери – дължина над 200 м, ширина повече от 50 м и височина над 20 м. Самата пещера е образувана в долнокредни бели варовици, дебели средно 100 м. Сталактити, сталагмити и сталактони разкриват пред посетителя чудна подземна приказка. Галерията с рисунките отстои на 375 м от естествения вход на пещерата. Общият брой на изображенията надхвърля 750. Рисувани са с фосилизиращо се прилепно гуано и са изпълнени в най-широки хронологични граници

ЕКОПЪТЕКИ

МАРШРУТ № 1
"БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ"

МАРШРУТ № 2
"ПЛАНИНИЦА"


МАРШРУТ № 3
"ЗБЕГОВЕ"


МАРШРУТ № 4
ВРЪХ "ВЕДЕРНИК "


МАРШРУТ №5

СВЕТЪТ НА СКАЛИТЕ

За повече информация: www.muzei-belogradchik.com